PEITTO 4READ - PUOLUSTUSTEN SALAINEN ASE

Peitto 4Read on viime vuosina yleistynyt yliopistojalkapallossa puolustusten vastaiskuna nopeutuneiden, heitto-optioita viljelevien hyökkäysten pysäyttämiseksi. Käyn tässä läpi, miten kyseistä puolustusta pelasimme Butchersissa kaudella 2017. Pelitapamme poikkesi jonkin verran Roostersin vastaavasta, mutta perusidea joukkueilla oli lähes identtinen, vaikka peruspuolustukset olivatkin erilaisia (43 vs 34).

Peitto 4read on niin sanottu ”pattern reading”-peitto, eli puolustajien rooli vaihtuu sen mukaan, miten hyökkäys pelaa. Samaa kiinniottajaa voi puolustaa jopa kolme eri puolustajaa kuvion eri vaiheissa. Peitto 4read on kohtuullisen monimutkainen mutta kyse on pitkälti siitä, miten sen opettava valmentaja pilkkoo asian ymmärrettäviin kokonaisuuksiin. Käytännössä koko systeemi on mahdollista tiivistää muutamaan ohjeeseen tai sääntöön per pelipaikka.

Jotta perusidea pysyisi mahdollisimman selkeänä käyn peitto 4readin tässä läpi vain Spreadia vastaan. Yhden ja kolmen laitahyökkääjän puolella on omia variaatioitaan ja niissä perusideakin hiukan hämärtyy. Lisäksi selvyyden vuoksi pallo on keskellä kenttää, joten emme huomioi tässä vaiheessa myöskään leveän tai kapean kenttäpuoliskon vaikutusta siihen, miten peittoa tai lähtöpaikkoja kannattaisi muuttaa.

Kuten kaikissa puolustuksissani lähtöpaikat ovat peitto 4readissa erittäin kriittisessä roolissa. Jos joku pelaaja ei osaa tai uskalla lähteä oikeasta paikasta tulee peittoon reikiä, jotka osaava pelinrakentaja lukee ja hyödyntää tehokkaasti. Kaikissa puolustuksissa on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, mutta jos pelaajat muuttavat niitä omalla toiminnallaan on koordinaattorin työ huomattavasti vaikeampaa koska systeemi ei toimikaan kuten se on piirretty. Peitto 4readissa suurin haaste on siinä, että koko takakentän tulee uskaltaa lähteä riittävän läheltä rippumatta siitä kuka tai ketä on vastassa. Kulmapuolustajien tulee lähteä noin 2-3 jaardin syvyydeltä uloimman laitahyökkääjän sisähartiasta. Safetyt puolestaan lähtevät maksimissaan 10 jaardin syvyydeltä sisemmän laitahyökkääjän päältä, eivätkä jää makaamaan 12-15 jaardin syvyydelle, jolloin he ovat käytännössä ulkona juoksupuolustamisesta sekä lyhyistä heitoista. Peiton ”kauneus” tuleekin osittain juuri lähtöpaikoista = vastustajalla on vain yksi keskushyökkääjä ja puolustuksella on käytännössä yhdeksän pelaajaa boksissa. Tämä tekee juoksemisesta erittäin vaikeata. Alla olevasta kuvasta näkyy hyvin kuinka lähellä aloituslinjaa koko puolustus on. Samoin tämä yksi kuva selittää hyvin pitkälle koko puolustuksen, eli peitto 4read ei loppujen lopuksi ole kovinkaan monimutkainen. Seuraavaksi käydään tehtävät ja vastuut läpi pelipaikoittain.


Kulmapuolustaja (CB) lähtee siis parin jaardin syvyydeltä hieman laitahyökkääjää sisempää niin sanotusta soft press- tekniikasta. Pallon liikkuessa CB lähtee liikkumaan takaperin ja samalla viistosti kohti sivurajaa, ajautuen näin laitahyökkääjän mahdollisen syvän ulkokuvion eteen. CB tulee palata aggressiivisesti ja fyysisesti, mutta hän on lähtökohtaisesti yksin vastuussa laitahyökkääjän syvän kuvan puolustamisesta. CB lähtöpaikka läheltä ja hieman sisältä antaa hyökkääjille luvun, ettei lyhyttä kuviota kannata heittää, koska se on pidetty. Tosiasiassa lyhyt kuva on auki, koska ne eivät ole CB vastuulla, eikä hän lähde aggressiivisesti esimerkiksi slantin tai dragin perään. Hyökkäykselle annetaan siis luku ”heitä fade”, joka on prosentuaalisesti heikko valinta, vaikka se onnistuessaan tuottaakin mukavasti jaardeja ja maaleja. Henkilökohtaisesti haluan aina opettaa puolustukselle ainakin yhden muun peiton, joka on nimenomaan vahvoilla niillä alueilla, joissa peruspeitto ei ole. Esimerkiksi pelaamalla välillä kahden syvää miestä, jolloin safety onkin auttamassa fadessa tai niin että safety ja CB pelaavat ristiin = Safetyllä on uloin laitahyökkääjä ja cornerilla sisempi, samoilta lähtöpaikoilta. Tämä vaikeuttaa pelinrakentajan ja laitahyökkääjien lukuja huomattavasti.

Käytännössä kulmapuolustajalla on siis uloimman laitahyökkääjän syvät kuvat yksin, mutta peiton varsinainen juju tulee siitä mitä eri puolustajat tekevät, kun heidän ei tarvitsekaan hoitaa päävastuutaan. Mikäli uloin laitahyökkääjä juoksee lyhyen kuvion CB huutaa tästä uloimmalle tukimiehelle. CB liikkuu sisemmäs etsien uutta puolustettavaa kohdetta, joka on uusi uloin syvä uhka. Esimerkiksi jos sisempi laitahyökkääjä juoksee seamin tuplaa CB häntä ulkopuolelta. Jos syviä kuvia ei ole kummallakaan CB pelaa laitahyökkääjät ulkokautta mahdollista syvenevää kuviota, esim. wheel kunnioittaen. Käytännössä jos toinen laitahyökkääjä juoksee lyhyen kuvan jää tämä tukimiehelle ja safety tuplaa kulmapuolustajan kanssa lyhyen kuvan:

Safetyn sääntö cover4 readissa on helppo = jos sisempi laitahyökkääjä juoksee syvän, yli kymmenen jaardin kuvan safety pelaa hänet miehenä sisäpuolelta (koska CB mahdollinen apu tulee ulkoa ja post-kuviot ovat yleisempiä kuin corner-kuvat). Tärkeätä on, ettei Safety ole koskaan väärässä = jos hän päättää sisemmän laitahyökkääjän kuvan olevan syvä jo viiden jaardin kohdalla ja pitää tämän miehenä loppuun saakka niin valinta on oikea. Tällä vältetään, ettei safety jää paikalleen mittailemaan kuvion syvyyttä samalla kun laitahyökkääjä juoksee vauhdilla ohitse. Sisemmän laitahyökkääjän juostessa muuta kuin syvän kuvan on safetyllä vapaudet lukea ja auttaa siellä missä häntä tarvitaan. Lähtökohtaisesti spreadia vastaan safetyt huolehtivat puolustuksissani vain omasta puolikkaasta kentästään, jotta niillä voidaan pelata eri peittoja. Tältä pohjalta safetyn ensisijainen apu on uloimman laitahyökkääjän syvä kuva. Mikäli sitä ei ole, eli kuviot ovat lyhyitä, safety robbaa käytännössä laitahyökkääjät sekä mahdollisen omalle puolelleen kuvioon karkaavan keskushyökkääjän sisäkautta, eli hänen tehtävänään on hoitaa sisin ja syvin kuvio. Käytännössä mikäli laitahyökkääjät juoksevat syvään (suoraan tai ristiin) pelaa takakenttä heitä vastaan 1vs1 ja tukimiehet pelaavat tässä vaiheessa aluetta alla.

Tukimiesten rooli peitto 4readissa on selkeä. Uloimmat tukimiehet pitävät sisemmät laitahyökkääjät ulkopuolellaan ja reitittävät heitä voimakkaasti, ostaen näin aikaa safetyille lukea peliä. Tukimies ei tipu yli kymmeneen jaardiin vaan kääntyy tässä vaiheessa pelaamaan aluetta, jolloin hän on hyvässä asemassa puolustamaan viivekuvioita ja draw-pelejä. Jos tukimies näkee itse ulomman laitahyökkääjän lyhyen kuvan tai kuulee CB huudon ”IN!”, joka kattaa kaikki lyhyet kuvat, hän leikkaa välittömästi ulospäin. Tällöin ulompi tukimies huutaa itsekin ”IN”, joka on merkkinä muuten vapaalle sisemmälle tukimiehelle, että tämän tulee ottaa sisempi laitahyökkääjää kymmeneen jaardiin saakka. Tästä saadaan myös helppo sääntö blitzaamiseen: jos ulompi tukimies blitzaa niin sisempi tukimies hoitaa sisemmän laitahyökkääjän. Jos molemmat blitzaavat tai ei-blitzaava tukimies levittää kohti flattia safety paikkaa, eli ottaa käytännössä myös sisemmän laitahyökkääjän lyhyet sisäänkuviot. Blitz-säännöt saa käytännössä tiivistettyä yhteen kuvaan:

Äärimmilleen yksinkertaistettuna Spreadissa laitahyökkääjät voivat juosta vain neljää eri comboa: pitkä+pitkä, lyhyt+lyhyt, sisällä lyhyt+ulkona pitkä sekä sisällä pitkä+ulkona lyhyt. Lisäksi kun puhumme kuvioiden lopputulemista ei laitahyökkääjien ristiinjuoksuilla ole tähän mitään vaikutusta, he vain vaihtavat rooliaan jonka mukaan myös puolustajien vastuu muuttuu. Tällaisen pelkistetyn mallin kautta peittoa on erittäin paljon helpompaa opettaa pelaajille. Lyhyissä kuvioissa tukimiehet pelaajat alueelleen tulevan kuvion miehenä ja vaihtavat miehiä IN-huudolla. Takakenttä pelaa käytännössä neljän syvän aluetta heidän päällä.

Cover 4read saadaan siis kuulostamaan kohtuullisen monimutkaiselta ja tottakai se vaatii paljon harjoittelua, jossa peitto on pilkottu osiin. Hyvä tapa on välillä kertoa puolustajille mitä on tulossa tai antaa vain muutama vaihtoehto. Esimerkiksi IN-huutoa ja siihen reagointia saa harjoiteltua kohtuullisen helposti laittamalla yksi pelaaja uloimmaksi laitahyökkääjäksi ja hän juoksee drag-kuvion johon puolustajat reagoivat huudoin sekä liikkein. Samalla voi harjoitella myös blitzien vaikutusta vastuisiin. Toinen vaihtoehto on harjoitella yhdellä puolella kenttää niin, että toinen laitahyökkääjä juoksee vuorollaan jonkin pystykuvan ja toinen juoksee lyhyen kuvan. Tässä harjoitellaan safetyn ja kulmapuolustajan tuplausta, koska lyhyt kuva jää tukimiehille. Jos opetat joukkueellesi cover4readia suunnuttele huolellisesti palaset miten sen heille opetat.
Lisää aiheesta
  1. 54/45 FRONT 34-PUOLUSTUKSESSA 54/45 FRONT 34-PUOLUSTUKSESSA Viime vuosina amerikkalaisen jalkapallon asialliselle teknis-taktiselle keskustelulle ei ole löytynyt omaa paikkaansa, mutta Pelikamojen blogi-osastolla pyrimme tarjomaan tähän ratkaisua. Toimitusjohtaja Jan Vilkko on pelannut ja valmentanut lajia
  2. OLB SCREEN 34-PUOLUSTUKSESSA OLB SCREEN 34-PUOLUSTUKSESSA Edellisessä blogissa viittasin jo hieman 5-tekniikan puolen ulomman tukimiehen screen-pelaamiseen ja käyn sen idean seuraavaksi läpi. Frontin toisen pään tai Nosen tekniikoilla ei tässä ole mitään merkitystä. Mikäli toisellakin puolella on
  3. SUUNNANMUUTOSTEKNIIKKA JA SEN HARJOITTELU SUUNNANMUUTOSTEKNIIKKA JA SEN HARJOITTELU Pidimme Santtu Äyräväisen kanssa Loppiaisena minileirin suunnanmuutoksesta amerikkalaisen jalkapallon U19-maajoukkueen tukimiehille ja siitä tuli samalla hyvä aihe myös blogiin. Hallittu, terävä suunnanmuutos pelivälineen kanssa ja ilman
  4. RUNPASSOPTION – TUKIMIESTEN TUHO RUNPASSOPTION – TUKIMIESTEN TUHO Käyn seuraavassa läpi viime vuosien hyökkäyksien koordinaattorien lempilapsen Runpassoptionin eli RPOn. Lähtökohtana RPOlle on mielestäni hyökkäysten tarkka perehtyminen siihen, mihin puolustusten ja erityisesti tukimiesten pelinluku perustu
Copyright © 2017 Pelikamat.net